Interesseret i hvad netop din hjemmeside vil koste? Prøv vores prisberegner her!

Kommunikationsmodellen over dem alle

Glædelig jul! Juleaften er kommet og gået, men det skal ikke betyde at der ikke er flere gaver tilbage.

Du får lige en af os. Den er hverken flad eller blød, men derimod digital. Sig hej til den bedste model inden for kommunikation: Imagetrekanten!

I indlægget her giver vi dig et indblik i den model, som uden tvivl har været allermest værd for os i kommunikationsbranchen. Vi håber, at du kan bruge den lige så meget som vi har i al denne tid!

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg altid har set min kommunikationsfaglighed som en praktisk værktøjskasse mere end noget andet. For mig er kommunikation et håndværk. Det er godt at have et teoretisk fundament – men det er først, når vi lærer at omdanne teori til praksis, at det kan bruges til noget.

Der er dog et par kommunikationsmodeller, som jeg altid bliver ved med at vende tilbage til. Nogle modeller, der for mig er så universelle og kan bruges i så mange sammenhænge, at de er nødt til at få lidt kredit. Den giver også mulighed for at anskue kommunikation i et holistisk perspektiv, og så visualiserer den nogle processer i kommunikationen, som ellers kan blive lidt langhårede.

I give you: Kommunikationstrekanten.

Den er her præsenteret i en lidt forenklet model, som nogle kalder Imagetrekanten. Men really, pointen er den samme.

Hvad er kommunikationstrekanten?

Kommunikationstrekanten er en model, der kan hjælpe organisationer med at sikre balance mellem det, organisationen ser sig selv som, det, de i virkeligheden er og ikke mindst det som virksomheden fortolkes som af omverdenen. De tre hjørner kan beskrives sådan:

Image: Det, som organisationen fortolkes som. Ekstern iagtagelse, fremmedfremstilling, fremmedforståelse, omdømme, brand.

Profil: Det, som organisationen siger om sig selv. Selviagtagelse, selvfremstilling, selvforståelse, selvbeskrivelse.

Identitet: Det, organisationen faktisk er. Medarbejdere, historie, kultur, produkter og ydelser.

Organisationen kan ses i et samspil mellem trekantens hjørner: Profil, identitet og image. Image er det eneste hjørne af trekanten, du ikke selv kan arbejde med. Det hjørne dannes af input fra og samspillet mellem de to andre hjørner, profil og identitet. Og her bliver det interessant – for måske du kender en organisation eller to, hvor (og nu tager vi bare et helt tænkt eksempel…) ledelsen ser deres organisation på en anden måde end medarbejderne eller omverdenen?

Eller hvor virksomhedens virkelige identitet fortolkes på en anden måde af omverdenen, end den gør af medarbejderne?

Gaps i kommunikationstrekanten:

Man taler om et ”gap” (eller et gab, som vi kalder det på sydvestjysk), hvis der ikke er overensstemmelse mellem hjørnerne i trekanten. Det er et sandheds- og troværdighedsgab, når det, fremstiller sig selv som (profilen) ikke stemmer overens med det, den virkelig er (identiteten).

Et eksempel kunne være en ledelse, der kommunikerer grøn omstilling, mens resten af organisationen egentlig godt ved, at de er håbløst bagud på det punkt.

Hvis omverdenen (image) derimod afkoder en organisations selvfremstilling (profil) forkert, så er der tale om et kommunikationsgab. Det kan være selv samme ledelse, der efter at have præsenteret planen for den grønne omstilling internt, nu begynder at kommunikere den eksternt. Men målgruppen (omverdenen) har aldrig valgt organisationens produkt fordi, de ønsker at hjælpe til med den grønne agenda, og derfor preller kommunikationen fuldstændig af på dem.

Til sidst kan der opstå et imagegap, når det, omverdenen (image) opfatter virksomheden som, ikke stemmer overens med det, virksomheden faktisk er. Hvis vi endnu en gang vender tilbage til eksemplet med den grønne omstilling, så kan det være at ledelsen har ændret kulturen i organisationen og rent faktisk har nået en grøn omstilling. Men det kan være sket så hurtigt, at omverdenens opfattelse af organisationen ikke har fulgt med omstillingen af den.

Okay, lad os gøre det lidt mere spiseligt: Kan I huske dengang DSB’s ledelse fra den ene dag til den anden fik et grønt logo og pludselig var det mest miljøvenlige firma i hele Danmark? Og i løbet af tre år endte med at skifte tilbage til deres røde logo, fordi hverken medarbejdere eller kunder købte den, og det hele virkede lidt… lala? Se den historie i lyset af vores fine kommunikationstrekant. Så skulle den gerne give mening.

Skab balance i kommunikationstrekanten:

Udfordringen ligger i at skabe overenstemmelse mellem identitet, profil og image. Det, der siges (selvfremstilling / profil), skal svare til det, der gøres (identitet) og det skal opfattes på samme måde af omverdenen (image). Walk the frickin’ talk!

Kommunikér autentisk på dine platforme.

Hav organisationen med i din kommunikation.

Hell, måske endda lade organisationen kommunikere for dig en gang imellem.

Og hvis du ønsker at forandre noget i din organisation – så planlæg det ordentligt, og lad forandringen komme indefra.